payrollfactor.nl

Payrollfactor

Welkom op de website met uitleg en informatie over o.a. de opbouw, berekening en aandachtspunten bij een payrollfactor van payrollbedrijven in Nederland

U wilt dus meer over de ins en outs van een payrollfactor weten. Om u zo goed mogelijk hierbij te helpen, geven wij u als ondernemer en/of werkgever hieronder allereerst in het kort aan waar u bij een payrollfactor (zie ook onderstaande checklist) op moet letten.

Heeft u na het lezen hiervan nog verdere vragen of wilt u meer payroll informatie van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een scherpe transparante payrollofferte of gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek voor uw bedrijf aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden en voordelen van payroll voor u, uw organisatie, medewerkers, CAO en branche en/of sector en de bijbehorende payrollberekeningen, payrollfactoren en tarieven in Nederland.

Vraag een payrollofferte voor een payrollfactor aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Payrolltariefopbouw varianten

Payrollbedrijven hanteren aan de hand van payrollfactoren verschillende soorten payrolltariefopbouw varianten en berekeningen.

De meest gebruikte payrolltariefberekening is:

1. Bruto exclusief uurloon x payrollfactor

Hierbij is belangrijk dat u goed oplet wat met het bruto uurloon (zie checklist) wordt bedoeld. Is dit namelijk inclusief of exclusief reservering vakantiegeld en/of -dagen. Daarnaast is van belang te weten wat er in de payrollfactor wel/niet o.a. qua vakantiedagen, ziekte, ATV dagen, feestdagen, bijzonder verlof, arbodienst, pensioen, scholing en werknemersverzekeringen zit.

Naast bovenstaande payrollaanbieders zijn er ook nog steeds payrollbedrijven, die zeggen dat payroll u maar b.v. € 0,10 per uur kost! Hierbij is belangrijk te weten dat u uiteindelijk naast de € 0,10 marge (toeslag) ook al een marge in de payrollfactor van het payrollbedrijf heeft betaald!

Het payrolltarief is bij deze berekening dan als volgt:

2. Bruto exclusief uurloon x payrollfactor + marge (toeslag)

De laatste minst transparante payrolltariefopbouw variant, die steeds vaker wordt toegepast, is een vast percentage over de kostprijs van een payrollbedrijf. Zeer belangrijk in dit geval is te weten wat het payrollbedrijf onder haar kostprijs (vakantiedagen, vakantiegeld, etc.) verstaat.

Het payrolltarief is bij deze berekening dan:

3. Kostprijs + %

Wat kost payroll in Nederland?

Niets meer of minder dan dat u het zelf doet! Maar wat kost uw medewerker u eigenlijk exact per uur?

Payrollfactoren bij payrollbedrijven zijn namelijk ook uit factoren, percentages, bedragen en toeslagen opgebouwd, die u zelf ook heeft wanneer u in Nederland personeel in dienst heeft (netto loon, een deel UWV, afdrachten Belastingdienst, premies verzekeringen, arbodienst, pensioenen, reserveringen etc).

De grootste verschillen met uw eigen payrolltarief (c.q. personeelskosten) zijn dat afdrachten door u op verschillende momenten aan allerlei instanties in Nederland dienen te worden betaald en u niet vooraf uw werkgeversrisico’s m.b.t. ziekte en ontslag heeft afgebakend. De kans bestaat dan dat u het overzicht kwijtraakt en dan niet meer weet wat een medewerker u exact per uur kost.

Omdat wij met vaste all-in payrolltarieven per daadwerkelijk gewerkt uur werken, heeft u op voorhand deze duidelijkheid met payroll bij ons wel. Niets is namelijk zo gevaarlijk voor een ondernemer en/of werkgever in Nederland om achteraf of halverwege met tegenvallende personeelskosten te worden geconfronteerd.

Werkt u tenslotte met een uitzendbureau en/of gedetacheerden dan bent u met payroll sowieso goedkoper uit! Hierbij kunnen de tariefverschillen tussen uitzenden en payroll soms wel tot enkele euro’s per uur oplopen.

Payrolltariefberekening

Het meest overzichtelijk voor u is dus altijd om een payrolltariefberekening te laten maken op basis van € 10 bruto uurloon, exclusief reserveringen vakantiegeld en -dagen (idem de bruto uurlonen uit uw CAO of Wettelijk Minimum Lonen (WML)) en dit met de aangeboden payrollfactor (+ eventueel marge/toeslag) van een payrollbedrijf te vermenigvuldigen.

De formule ziet er dan als volgt uit:

Bruto exclusief uurloon x payrollfactor = uw payrolltarief

Laat u deze payrolltariefberekeningen echter wel voor al uw verschillende medewerkers maken. Het payrolltarief voor studenten of scholieren is namelijk, i.v.m. hun lagere sociale lasten (geen pensioen) en beperkte werkgeversrisico’s, sowieso lager dan voor oproepkrachten en medewerkers met bepaalde en onbepaalde tijdscontracten.

Wilt u van ons een transparante payrolltariefberekening voor ieder van uw medewerkers ontvangen? Vraag dan nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte bij ons aan!

Waar moet u op letten bij een payrollfactor?

Allereerst kijkt u dus wat er in (1.) de payrollfactor van het desbetreffende payrollbedrijf zit (zie onderstaande opbouw payrollfactor), daarna doorloopt u onze (2.) payrollfactorchecklist.

1. Opbouw payrollfactor:

Brutoloon werknemer:
* Netto salaris werknemer;
* Betaling werkgeverslasten (CAO) loonbelasting, sociale premies (o.a. WW-premie, basispremie WAO/WIA, gedifferentieerde premie Whk, ziektekosten Verzekeringswet, eigen risicodrager ziektewet) (24%), scholingsfonds (1,02%) en pensioen (gemiddeld (11%);

+

Reserveringen en indirecte werkgeverslasten:
* Reservering vakantiegeld (wettelijk minimaal 8%);
* Reservering vakantiedagen (wettelijk minimaal 20 dagen, 11%);
* Reservering feestdagen (2,6%, 5-7 dagen);
* Reservering ziektedagen (tussen de 5-7 dagen, 4,2%);
* Kort verzuim (calamiteitenverlof), bijzonder (buitengewoon) verlof (0,6%);
* Evt. ADV of ATV, senioren- en kortdurend zorgverlofdagen (zie Wet Arbeid en Zorg (WaZo));
* Wachtdagcompensatie;
* Indirecte werkgeverslasten o.a. ziekteverzuimverzekering (premie), salarisadministratie (accountant), arbodienst;

+

Toeslag (marge) payrollbedrijf:
* O.a. Juridische kwesties, urenverwerking, contractbeheer, ziektebegeleiding, risico’s, service en ondersteuning (m.b.t. diverse vragen) aan ondernemer en werknemers.

= PAYROLLFACTOR

Alles bij elkaar opgeteld zijn de loongerelateerde werkgeverskosten en indirecte werkgeverskosten (boekhouder, accountant en verzekeringen) rond een werknemer in Nederland, zonder de opslag van een payrollbedrijf, voor u als werkgever in eigen dienst dus circa 40-50%.

Uw exacte payrollfactor (v.w.b. opslag) bij een payrollbedrijf is per payrollaanbieder verschillend en zoals u zult begrijpen, afhankelijk van a.) de functie van de werknemer, b.) de geldende CAO, c.) het aantal gewerkte uren (het werk rond 1 payrollwerknemer is verhoudingsgewijs duurder dan bij 20) en d.) het ziekteverzuim onder uw werknemers over de afgelopen jaren binnen uw bedrijf.

Vraagt u daarnaast bij het payrollbedrijf wat uw payrollfactor is, als er een e.) koppeling v.w.b. de urenregistratie- en verwerking, met uw kassa of urenregistratiesysteem kan worden gemaakt. I.v.m. minder werkzaamheden en kans op minder fouten bij het payrollbedrijf hierdoor, is een lagere payrollfactor en dus ook een lager payrolltarief bij het payrollbedrijf niet meer dan logisch.

Tot slot, let u bij een payrollbedrijf ook goed op de mogelijke verschillende payrollfactoren door het f.) verschil in betalingstermijnen. Het payrollbedrijf financiert namelijk de salarissen van uw werknemers bij payroll voor en hoe sneller u dus betaalt (automatische incasso), hoe lager de payrollfactor vaak zal zijn.

Payrollfactorchecklist

Om te weten wat u koopt, volgt hieronder een checklist, die u kunt gebruiken om uw aangeboden payrollfactoren met elkaar te vergelijken:

• Factor inclusief of exclusief vakantiegeld en /of vakantiedagen?;
• Factor inclusief ziekte (zonder eventuele nacalculatie)?;
• Factor reiskosten en onbelaste vergoedingen?;
• Factor bij verschillende ziektepercentages?;
• Zitten ATV/ADV dagen in de payrollfactor of worden ze doorberekend?;
• Factor inclusief feestdagen?;
• Factor inclusief kort verzuim/bijzonder verlof/zorgverlof?;
• Factor inclusief seniorendagen?;
• Factor inclusief geboorteverlof?;
• Mogelijke aanvangskosten?;
• Factor voor AOW-gerechtigden of scholieren/studenten?;
• Factor en regelingen voor herintreders en arbeidsgehandicapten?;
• Factor en regeling eventuele subsidieteruggaven (BBL/50+)?;
• Collectieve ongevallenverzekering?;
• Welke pensioenregeling voor uw werknemers?;
• Scholingsfonds voor uw werknemers?;
• Factor voor toeslag- of overwerkuren?;
• Factor bij koppeling van systemen?;
• Factor bij verschillende betalingstermijnen?;
• Factor voor de dienstverleningsvariant?

Na dit alles te hebben gelezen, wilt u misschien weten wat de payrollfactoren bij u zijn? Vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte bij ons aan!

Vraag een payrollofferte voor een payrollfactor aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Voordelen van payroll

Naast de bovengenoemde redenen (tijdswinst en gemak) zijn ook de volgende voordelen van payroll en gunstige payrollfactoren voor veel ondernemers en/of werkgevers in Nederland doorslaggevend om te gaan payrollen.

Lagere personeelskosten met payroll

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij uw personeels- en salarisadministratie van uw bedrijf met payroll voor scherpe payrolltarieven doen. In veel gevallen betekent dit dat u vaak met payroll goedkoper uit bent dan wanneer u uw personeel zelf in dienst zou hebben. U bespaart namelijk bij payroll als voordeel aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, arbokosten en niet te vergeten kosten bij ziekte. Bovendien bent u met payroll binnen uw bedrijf veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau en/of detacheringsbureau in en voor uw bedrijf samenwerkt. Dit betekent dat als u in plaats van uitzenden en/of detacheren van payroll gebruikmaakt, u soms wel enkele euro's per uur kunt besparen!

U blijft de baas binnen uw bedrijf met payroll

In de praktijk blijft u bij payroll voor uw personeel nog steeds 'de baas' binnen uw bedrijf. Dit betekent dat het payrollbedrijf slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie bij payroll fungeert. U blijft met payroll namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw bedrijf, echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren, verantwoordelijk. Voor uw werknemers betekent dit dat er feitelijk ook niet veel met payroll verandert , behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener, op het gebied van personeel en organisatie, kunnen terugvallen.

Personeelskosten vooraf inzichtelijk met payroll

U weet vooraf wat uw personele kosten zullen zijn met payroll bij een payrollbedrijf, zodat u hier in uw personeelskostenberekeningen, budgettering, calculaties of offertes rekening mee kunt houden. U betaalt namelijk een vast payrolltarief per gewerkt uur van uw medewerkers en ontvangt hiervan periodiek één factuur van het payrollbedrijf. Dit betekent dat u met payroll als voordeel te allen tijde 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten van uw bedrijf met payroll heeft. De onverwachte uitgaven voor bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn namelijk voor rekening van het payrollbedrijf met payroll.

Minder administratie met payroll

Facturen en/of aangiften van instanties zoals het UWV, Belastingdienst, diverse pensioenen aanverwante verzekeringen, arbodienst, verzuimverzekering en accountants (met betrekking tot salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer bij payroll. Dit betekent dat u dus bij payroll als voordeel uw arbodienst en ziekengeldverzekering kunt opzeggen en u daarnaast niets meer met de stijgende werkgeverslasten in uw branche te maken heeft. U heeft immers bij payroll geen personeel meer in dienst!

Geen werkgeversrisico's met payroll

Uw huidige en/of nieuw geworven medewerkers werken dus exclusief voor u, maar staan bij het payrollbedrijf op de loonlijst (= betekenis). Dit betekent dat het payrollbedrijf als voordeel voor u hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw medewerkers is. U heeft bij payroll namelijk geen personeel meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekte met payroll

Omdat u geen juridisch werkgever van uw (nieuwe) medewerkers bij payroll meer bent, betekent dit dat u als voordeel ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen bij payroll niet meer heeft.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw medewerkers ook te maken hebben, door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis (bij uw accountant betaalt u nu per minuut!) antwoord te krijgen op uw vraag. Daarnaast wordt door ons o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw personeel bij payroll geregeld. U ziet aan uw medewerkers wordt door ons bij payroll ook gedacht. Na dit alles over payrollfactoren te hebben gelezen. Wilt u misschien toch nog meer over wat payroll voor u, uw medewerkers en bedrijf in Nederland verder kan betekenen weten? Vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte over payroll bij ons aan!

Vraag een payrollofferte voor een payrollfactor aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Over ons

Wij kunnen elke ondernemer en/of werkgever in Nederland een passende payrolloplossing tegen een scherp payrolltarief, c.q. payrollfactor, aanbieden. Vraag daarom nu direct bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte aan en ontvang deze binnen 24 uur, boordevol payroll informatie voor u en uw bedrijf en over de voor u geldende payrollfactoren en tarieven.

Payrollbedrijven in Nederland

De volgende payrollbedrijven kunnen u net als ons ook alles over hun payrollfactoren vertellen. Zij hebben echter allemaal hun eigen wijze van een payrolltarief berekenen, maar wel gezamenlijk enkele 10.000den payrollmedewerkers door heel Nederland bij diverse bedrijven in verschillende plaatsen en branches op de payroll staan.

Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Pflex, Kolibrie Payroll, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Please Payroll, Pay for People Payroll, Nedflex Payrolling, WePayPeople, Payroll Company, Payned Payrolling, PRO Payroll, Payper, Fortium Payroll en Next Payroll.