payrollfactor.nl

Payrollfactor

Welkom op de website met uitleg en informatie over o.a. de opbouw en aandachtspunten bij een payrollfactor in Nederland.

U wilt dus meer over de ins en outs van een payrollfactor in Nederland weten. Om u hierbij zo goed mogelijk te helpen. Geven wij u o.a. in het kort aan waar u bij een payrollfactor in Nederland op moet letten (zie ook onderstaande payrollfactorchecklist).

Meer informatie over een payrollfactor

Heeft u na het lezen hiervan nog verdere vragen of wilt u meer informatie over payroll voor u en/of uw werknemers van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of scherpe transparante payrollofferte op maat bij ons aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden en voordelen van payroll voor u, uw bedrijf, medewerkers, CAO, branche en/of sector en de bijbehorende payrollfactoren, tarieven en berekeningen in Nederland.

Vraag een payrollofferte voor een payrollfactor aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Payrolltarief en payrollfactor

Payrollbedrijven hanteren drie verschillende soorten payrolltariefopbouw varianten in payrollberekeningen. De meest gebruikte variant in Nederland is:

1. Bruto “exclusief uurloon” x payrollfactor

Bij deze payrolltariefopbouw variant is het belangrijk dat u goed oplet wat er met het bruto “exclusief uurloon” wordt bedoeld.

Is het payrolltarief bij een payrollbedrijf namelijk “inclusief” of “exclusief” reservering vakantiegeld en/of vakantiedagen opgebouwd? Dit is namelijk één van de meest voorkomende payroll trucjes in Nederland. Hierdoor lijkt het namelijk dat een payrollbedrijf met haar aangeboden payrolltarief,
c.q. payrollfactor, circa 20% goedkoper dan het payrolltarief o.b.v. van bovenstaande transparante payrollberekening is.

Naast bovenstaande punt is het ook van belang om altijd te weten wat er wel/niet in de payrollfactor van een payrollbedrijf o.a. qua ziekte, ontslag, feestdagen, bijzonder verlof, kort zuim, zorg verlof, geboorteverlof, ATV/ADV en leeftijdsdagen, pensioen en werknemersverzekeringen zit.

In Nederland zijn er naast bovenstaande payrollbedrijven ook nog steeds payrollbedrijven, die zeggen dat payroll u maar
“€ 0,10 per uur” kost!

Bij deze payrolltarief uitspraak is het van belang om te weten dat u uiteindelijk naast de € 0,10 marge (toeslag) ook al een marge in de payrollfactor van dit soort payrollbedrijven heeft betaald!

Het payrolltarief is dan:

2. Brutoloon “exclusief uurloon” x payrollfactor + marge (toeslag)

De (3.) minst transparante payrolltariefopbouw variant die steeds vaker in Nederland wordt toegepast. Is een payrollberekening o.b.v. een vast percentage over de kostprijs van het payrollbedrijf. Zeer belangrijk bij deze vorm van payrolltariefopbouw is om te weten wat het payrollbedrijf onder haar kostprijs verstaat. Inclusief of exclusief vakantiedagen, vakantiegeld, etc. (zie bovenstaand). Het payrolltarief is dan:

3. Kostprijs payrollbedrijf + %

Wat kost payroll in Nederland?

Wat kost payroll in Nederland? Niets meer of minder dan dat u het zelf doet! Maar wat kost uw werknemer u eigenlijk precies per uur?

Payrollfactoren bij payrollbedrijven zijn namelijk ook uit factoren, percentages, bedragen en toeslagen opgebouwd. Die u zelf als werkgever ook heeft wanneer u in Nederland werknemers in dienst heeft. O.a. nettoloon, een deel UWV, afdrachten Belastingdienst, premies verzekeringen, pensioenen, arbodienst, reserveringen etc.

Verschillen met u eigen payrollfactor

De grootste verschillen met uw eigen payrollfactor (c.q. personeelskosten) zijn dat afdrachten door u op verschillende momenten dienen te worden betaald. En u niet vooraf uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s m.b.t. ziekte en ontslag heeft afgebakend.

De kans bestaat dan dat u het overzicht kwijtraakt. En niet meer precies weet wat een medewerker u exact per uur kost. Niets is namelijk zo gevaarlijk voor een ondernemer en/of werkgever. Om achteraf of halverwege met tegenvallende personeelskosten te worden geconfronteerd.

Doordat een payrollbedrijf de ziekte- en ontslagrisico’s omtrent uw medewerkers bij payroll van u overneemt. Bakent u deze risico’s met payroll wel af. Wist u dat een dag verzuim/ziekte een werkgever in Nederland gemiddeld €250 door verminderde productiviteit en kosten voor een eventuele vervanger kost!!

Vaste all-in payrollfactor

Omdat wij van ‘Payrollfactor’ met vaste all-in payrollfactoren, c.q. payrolltarieven, per daadwerkelijk gewerkt uur werken, heeft u op voorhand deze onduidelijkheid al niet meer met payroll.

Werkt u tenslotte met uitzendkrachten en/of gedetacheerden, dan bent u met payroll sowieso 10-20% goedkoper uit! Hierdoor kunnen de tariefverschillen tot wel enkele euro’s per uur oplopen. Indien u zelf uw medewerkers werft en selecteert.

Payrollfactor vergeleken met zelf verlonen

Het meest overzichtelijk om uw payrollfactor bij een payrollbedrijf met uw eigen payrollkosten te vergelijken/berekenen (dus inclusief al uw directe en indirecte werkgeverslasten). Is door een payrollberekening op basis van € 10 bruto “exclusief uurloon” (idem uw bruto uurlonen/CAO lonen) te laten maken.

De uitkomst bij het payrollbedrijf dient u vervolgens met 0,87 te vermenigvuldigen of uw eigen te delen door 0,87.

Dit is namelijk ongeveer het percentage dat uw medewerkers bij u of het payrollbedrijf ook daadwerkelijk productief voor u zijn (260 werkbare dagen per jaar – (o.a. vakantiedagen, feestdagen, ziekte, bijzonder verlof, zorg verlof en kort verzuim) : 260= circa 87%)

De vergelijking van payrollkosten bij u en een payrollbedrijf ziet er in de praktijk dan b.v. als volgt uit:

1. Payrollkosten:

    € 10 x b.v. 1,65 (payrollfactor*) + evt. € 0,10 (marge/toeslag) =
    € 16,60 x 0,87 = € 14,44

2. Zelf verlonen

    € 10 x 1,40-1.50 (directe werkgeverslasten (b.v. pensioen, sociale premies, scholingsfonds) + indirecte werkgeverslasten (b.v. arbodienst, ziekteverzuimverzekering, accountant etc.) =
    € 14,00 – € 15,00

* Een payrollfactor is o.a. afhankelijk van het aantal vakantiedagen, feestdagen, Atv-dagen, bijzonder verlof- en/of kortverzuimdagen, ziektedagen, pensioenpremie (eigen Bpf of ‘adequaat’ payrollpensioen), sociale lasten en ontslagrisico’s onder uw personeel.

U ziet voor een minimaal verschil per uur. Bent u als werkgever met payroll van al uw administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s voor ziekte en ontslag verlost.

Indien u deze payrollberekeningen bij een payrollbedrijf wilt laten maken. Dan doet u er verstandig aan dit voor al uw verschillende medewerkers te laat doen.

De payrollfactoren voor studenten en/of scholieren liggen namelijk lager dan voor medewerkers met bepaalde of onbepaalde tijdscontracten binnen uw bedrijf. Dit komt doordat zij vaak i.v.m. hun leeftijd geen pensioenopbouw, zeker scholieren, en bijna geen ziekte en ontslagrisico’s kennen.

Tevens vermenigvuldigt/deelt u bij studenten en/of scholieren de uitkomst niet met 0,87 maar met 0,90. Dit is dus in verband met o.a. nihil/bijna geen ziekterisico.

Twijfelt u na dit alles te hebben gelezen nog steeds, om uw medewerkers op de payroll te zetten. Kijkt u dan nog eens, los van de kosten, goed naar de hiernaast genoemde voordelen van payroll.

Daarnaast is het in Nederland zo dat u als werkgever gedurende het jaar met wel bijna 20 verschillende instanties, organisaties, bedrijven, adviseurs of leveranciers te maken heeft: (a.) softwareleverancier personeels- en salarisadministratiesysteem,(b.) softwareleverancier urenregistratie en/of -verwerkingssysteem, (c.) accountant, (d.) loonadministratiekantoor, (e.) HR-adviseur (op gebied van o.a. CAO en arbeidsvoorwaarden: CAO- en wet- en regelgevingswijzigingen, contractbeheer, beloningsvoorwaarden, Werkkostenregeling, extraterritoriale kostenregeling), (f.) Belastingdienst, (g.) pensioenfonds, (h.) arbodienst, (i.) AnW-hiaatverzekering, (j.) WIA-verzekering, (k.) ziekengeldverzekering, (l.) arbeidsjurist (up to date arbeidsovereenkomsten/juridische bijstand arbeidsconflicten), (m.) leverancier verzuimmanagementpakket, (n.) casemanagers, (o.) mediator, (p.) branchevereniging, (q.) productschap, (r.) bedrijfsvereniging, (s.) opleidingen, (t.) subsidies, (u.) UWV, (v.) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) …. en bij payroll maar met 1!

Werkt u tenslotte voor uw zelf geworven en geselecteerden medewerkers met een uitzendbureau samen? Dan bent u met payroll of payrolling sowieso goedkoper uit! Hierbij kunnen de tariefverschillen tussen een uitzendbureau en payrollbedrijf voor u bij deze zelf geworven medewerkers tot enkele euro’s per uur oplopen!

Waar moet u bij een payrollfactor op letten?

Allereerst kijkt u dus wat er in (1.) de payrollfactor van het desbetreffende payrollbedrijf zit (zie onderstaande opbouw payrollfactor), daarna doorloopt u onze (2.) payrollfactorchecklist.

Opbouw payrollfactor

Hieronder ziet u hoe een payrollfactor in Nederland minimaal dient te zijn opgebouwd.

Brutoloon medewerker:

* Netto salaris medewerker;
* Betaling werkgeverslasten (CAO) loonbelasting, sociale premies (o.a. WW-premies, Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof), Uniforme opslag kinderopvang (Aof), Werkhervattingskas (rekenpremie) (Whk), Werkgeversheffing ZVW = totaal circa 27%) en pensioen (minimaal 14,6%), evt. scholingsregeling;

+

Reserveringen en indirecte werkgeverslasten:

* Reservering vakantiegeld (wettelijk minimaal 8%);
* Reservering vakantiedagen (wettelijk minimaal 20 dagen, 11%);
* Reservering feestdagen (2,6%, 5-7 dagen);
* Reservering ziektedagen (tussen de 5-7 dagen, 4,2%);
* Kort verzuim (calamiteitenverlof), bijzonder (buitengewoon) verlof (0,6%);
* Evt. ADV of ATV, senioren- en kortdurend zorgverlofdagen, geboorteverlof (zie Wet Arbeid en Zorg (WaZo))(0,4%);
* Indirecte werkgeverslasten o.a. ziekteverzuimverzekering (premie), salarisadministratie (accountant), arbodienst;

+

Toeslag (marge) payrollbedrijf:

* O.a. Juridische kwesties, urenverwerking, contractbeheer, ziektebegeleiding, risico’s, service en ondersteuning (m.b.t. diverse vragen) aan ondernemer en medewerkers.

= PAYROLLFACTOR

Alles bij elkaar opgeteld zijn de loongerelateerde werkgeverskosten (afhankelijk van uw CAO) en indirecte werkgeverskosten (o.a. boekhouder, accountant, arbodienst, verzekeringen en hard en software systemen (verzuim, salaris- en personeelsadministratie)) omtrent een medewerker, zonder de toeslag van een payrollbedrijf, voor u als werkgever in eigen dienst circa 50-60%.

Uw exacte payrollfactor (v.w.b. opslag) bij een payrollbedrijf is per aanbieder verschillend en afhankelijk van a.) de functie van de werknemer, b.) de geldende CAO, c.) het aantal gewerkte uren (het werk rond 1 payrollwerknemer is verhoudingsgewijs duurder dan bij 20) en d.) het ziekteverzuim onder uw werknemers over de afgelopen jaren binnen uw bedrijf.

Vraagt u daarnaast bij het payrollbedrijf wat uw payrollfactor is, als er e.) een koppeling v.w.b. de urenregistratie- en verwerking, met uw kassa of urenregistratiesysteem kan worden gemaakt. I.v.m. minder werkzaamheden en kans op minder fouten bij het payrollbedrijf hierdoor. Is een lagere payrollfactor en dus ook een lager payrolltarief bij het payrollbedrijf niet meer dan logisch.

Tot slot, let u bij een payrollbedrijf ook goed op de mogelijke verschillende payrollfactoren door f.) het verschil in betalingstermijnen. Het payrollbedrijf financiert namelijk de salarissen van uw werknemers bij payroll voor en hoe sneller u dus betaalt (automatische incasso). Hoe lager de payrollfactor vaak zal zijn.

Payrollfactor checklist

Om te weten wat u koopt, volgt hieronder een checklist, die u kunt gebruiken om uw aangeboden payrollfactoren met elkaar te vergelijken:

• Factor inclusief of exclusief vakantiegeld en /of vakantiedagen?;
• Factor inclusief ziekte (zonder eventuele nacalculatie)?;
• Factor inclusief ziekte- of re-integratiebegeleiding (Wet
verbetering poortwachter (Wvp))?;
• Factor bij verschillende ziektepercentages?;
• Factor inclusief ziekte- en/of quarantainedagen?;
• Factor inclusief coronatestkosten, vaccinatiekosten en re-integratie;
• Factor inclusief alle juridische kosten bij ontslag?;
• Factor inclusief kosten herplaatsingstraject bij ontslag?;
• Zitten ATV/ADV dagen in de payrollfactor of worden ze doorberekend?;
• Factor inclusief alle feestdagen?;
• Factor inclusief alle kort verzuim/bijzonder verlof/zorgverlofdagen?;
• Factor inclusief hulp met maken RIE (Risico inventarisatie & evaluatie)?;
• Factor inclusief geboorteverlofdagen?;
• Factor inclusief seniorendagen?;
• Factor voor AOW-gerechtigden of scholieren/studenten?;
• Factor en regelingen voor herintreders en arbeidsgehandicapten?;
• Factor en regeling eventuele subsidieteruggaven (BBL/50+)?;
• Factor toeslag- of overwerkuren?;
• Factor bij koppeling met uw urenverwerkingssysteem?;
• Factor bij verschillende betalingstermijnen (o.a. automatische incasso)?;
• Factor reiskosten en onbelaste vergoedingen (1:1)?;
• Factor voor “Dienstverleningsvariant”?
• Welke pensioenregeling (Bpf of adequaat) voor uw werknemers?;
• Nabestaande pensioenregeling?;
• Pensioenvoorlichting (gratis) door pensioenadviseur?;
• Regeling en percentages bij bijv. een NOW-regeling?;
• Lage-inkomensvoordeel (LIV) en/of jeugd-LIV 1:1 terug overgemaakt?;
• Factor verloning DGA (gratis?)?;
• Mogelijke aanvangskosten?;
• Inhoud secundaire arbeidsvoorwaardenpakket?;
• Factor inclusief collectieve ongevallenverzekering?;
• Scholing (gratis?) voor uw werknemers?;

Kortom, zoals u ziet en leest, is het altijd zeer belangrijk om bij een payrolltarief in een payrollberekening goed erop te letten wat er wel en niet in uw payrollfactor zit (zie bovenstaand payrollfactorchecklist). Een payrollfactor in een payrollberekening bij een zogenaamd “goedkoop” payrollbedrijf van 1,5 voor vaste werknemers (liggen voor studenten rond de 1,50 en 1,75 voor oudere vaste werknemers), is zoals u nu weet dus niet realistisch! De directe en indirecte personeelskosten voor een werkgever/payrollbedrijf in Nederland zijn namelijk al hoger.

Voorkom dit soort verrassingen voor u en uw werknemers en vraag daarom nu snel een gratis transparante all-in payrollofferte bij ons aan!

Vraag een payrollofferte voor een payrollfactor aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Voordelen van payroll

Naast de bovengenoemde redenen (gemak en tijdswinst) zijn ook de volgende payroll voordelen voor veel ondernemers en/of werkgevers in Nederland doorslaggevend om van payroll gebruik te maken.

Lagere personeelskosten met payroll

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij met payroll uw personeels- en salarisadministratie in Nederland voor scherp payrolltarief doen. In veel gevallen bent u met payroll zelfs goedkoper uit. Dan wanneer u uw medewerkers in Nederland zelf in dienst zou hebben. U bespaart met payroll namelijk als voordeel aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, Arbo kosten en niet te vergeten ziektekosten. Bovendien bent u met payroll in Nederland veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau en/of detacheringsbureau samenwerkt. Dit betekent dat als u in plaats van uitzenden en/of detacheren van payroll gebruikmaakt. U soms wel enkele euro's per uur kunt besparen! Bovendien bent u met payroll binnen uw bedrijf veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau en/of detacheringsbureau in en voor uw bedrijf samenwerkt. Dit betekent dat u vergeleken met uitzenden en/of detacheren met payroll, soms wel enkele euro's per uur kunt besparen!

U blijft de baas binnen uw bedrijf met payroll

In de praktijk blijft u bij payroll voor uw medewerkers nog steeds 'de baas' binnen uw bedrijf. Dit betekent dat het payrollbedrijf slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie bij payroll fungeert. U blijft met payroll namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw bedrijf verantwoordelijk. Echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren. Voor uw medewerkers betekent dit dat er feitelijk ook niet veel met payroll verandert. Behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener op het gebied van personeel en organisatie kunnen terugvallen.

Vraag een payrollofferte voor een payrollfactor aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Personeelskosten vooraf inzichtelijk met payroll

U weet vooraf wat uw personele kosten zullen zijn bij een payrollbedrijf. Zodat u in uw personeelskostenberekeningen, budgettering, calculaties of offertes hiermee rekening kunt houden. U betaalt namelijk een vast payrolltarief per gewerkt uur van uw medewerkers en ontvangt hiervan periodiek één factuur van het payrollbedrijf. Zo heeft u als voordeel op ieder moment en plaats 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten van uw bedrijf met payroll. De onverwachte uitgaven voor bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn namelijk voor rekening van het payrollbedrijf met payroll.

Minder administratie met payroll

Facturen en/of aangiften van instanties zoals het UWV, Belastingdienst, diverse pensioenen aanverwante verzekeringen, arbodienst, verzuimverzekering en accountants (m.b.t. salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer bij payroll. Dit betekent dat u dus met payroll binnen uw bedrijf o.a. als voordeel. Uw arbodienst en ziekengeldverzekering kunt opzeggen. U heeft daarnaast ook niets meer met de stijgende werkgeverslasten te maken. U heeft immers met payroll binnen uw bedrijf geen medewerkers meer juridisch in dienst! Kortom, met payroll heeft u weer tijd voor belangrijkere zaken binnen uw bedrijf.

Geen werkgeversrisico's met payroll

Uw huidige en/of nieuw geworven medewerkers werken dus exclusief voor u. Maar staan bij het payrollbedrijf op de loonlijst (= payroll vertaalt uit het Engels). Dit betekent dat het payrollbedrijf als voordeel voor u hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw medewerkers is. U heeft bij payroll namelijk geen medewerkers meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Vraag een payrollofferte voor een payrollfactor aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Geen kosten bij ziekte met payroll

Omdat u geen juridisch werkgever van uw (nieuwe) medewerkers bij payroll meer bent. Betekent dit dat u als voordeel ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen bij payroll niet meer heeft.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw medewerkers ook te maken hebben. Door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis antwoord te krijgen op uw vraag. Bij uw accountant betaalt u vaak voor iedere minuut advies! Daarnaast wordt door ons o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw medewerkers bij payroll geregeld. U ziet aan uw medewerkers wordt door ons bij payroll ook gedacht. Na dit gelezen te hebben. Wilt u misschien nog meer over wat payroll is en voor u, uw medewerkers en bedrijf in Nederland verder kan betekenen weten? Vraagt u daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte op maat bij ons aan!

Vraag een payrollofferte voor een payrollfactor aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Over ons

Wij van ‘Payrollfactor’ kunnen elke ondernemer en/of werkgever in Nederland (maar ook België en/of Duitsland) een passende payrolloplossing tegen een scherpe payrollfactor aanbieden.

Vraagt u daarom nu snel direct een geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte op maat bij ons aan. U ontvangt deze offerte boordevol informatie over payroll, payrollfactoren en tarieven voor u, uw bedrijf en medewerkers binnen 24 uur van ons!

Payrollbedrijven in Nederland

De volgende payrollbedrijven kunnen u net als ons ook alles over hun payrollfactoren vertellen. Zij hebben echter wel allemaal hun eigen wijze van een payrollfactor opbouwen, maar hebben gezamenlijk enkele 10.000en payrollmedewerkers door heel Nederland bij diverse bedrijven in verschillende plaatsen en branches op de payroll staan.

Payrollbedrijven

Abflexkracht payroll, Adecco Payroll, BC Group Payroll, Com.pas Payrolling, Connexie Payroll, Devocare Payroll, Driessen Payroll, FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V., Get Payrolling BV, GJ Pay-Roll BV, Holland Payroll B.V., Koers Oost Payroll B.V., Kolibrie Payroll, Lean Payroll Service B.V., Level One Payroll, Manpower Payroll Solutions, Nedflex Payrolling, Next Payroll B.V., One Payroll, Pay to Payroll, Pay for People Payroll B.V., Pay for People Payroll, Payroll Nederland, Payper, Payroll Professionals B.V., Payroll Select, Persoonality Payrolling, Please Payroll B.V., Pro Payroll, P-services Payroll, Randstad Payroll Solutions, Renew Payroll B.V., Repay HRM B.V., Select Payrolling, Servorg Payroll BV, Smart Payroll Services BV, Tempo-Team Payroll Services, Tentoo Payroll B.V., WePayPeople Payroll, Wijco Payrolling.

Vraag een payrollofferte voor een payrollfactor aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier